Tiếng Việt Bộ luật Lao động   English Viet Nam Labor Code
Sắm giáp mới tung hoành cùng chiến mã

Luật Việt

Vé máy bay

Tin Duc Co., Ltd

Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội

Chuyên máy bộ đàm cầm tay, bộ đàm trạm chính hãng
www.tinduc.vn Chuyên phân phối, bán máy bộ đàm, máy bộ đàm trạm
www.bodamvietnam.vn Phân phối, bán, cho thuê máy định vị Garmin, Magellan, ...
www.tinduc.vnPhân phối, bán máy định vị vệ tinh, thiết bị định vị vệ tinh
www.maydinhvi.vnPhân phối, bán ống nhòm dân dụng, chuyên dụng chính hãng
www.tinduc.vn Ống nhòm đêm, ống nhòm dân dụng, chuyên dụng
www.ongnhom.vn

Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/CP về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

Nghị định số 44/2003/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

Nghị định số 39/2003/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm

Nghị định số 33/2003/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

Nghị định số 114/2002/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương. Có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2003 và thay thế Nghị định số 197/CP

Nghị định số 110/2002/NĐ-CP

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Nghị định số 109/2002/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Nghị định số 93/2002/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Lao động về thỏa ước lao động tập thể.

Luật số 35/2002/QH10

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động

Thông tư số 79/1997/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 23/CP ngày 18/4/1996 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ

Thông tư số 40/TC-HCSN

Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các trung tâm dịch vụ việc làm theo Nghị định 72/CP ngày 31/10/1995 của Chính phủ

Thông tư số 22/GD-ĐT

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 90/CP ngày 15/12/1995 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về học nghề

Thông tư số 32/TC-TCT

Hướng dẫn thi hành việc miễn, giảm thuế đối với các cơ sở dậy nghề theo quy định của Bộ luật Lao động

Nghị định số 23/CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ

Nghị định số 195/CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Nghị định số 81/CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật

Nghị định số 41/CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

Thông tư số 7/LĐTBXH-TT

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994 và Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Nghị định số 06/CP

Quy định chi tiết một số Điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Nghị định số 195/CP ngày 31-12-1994

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sponsors
Tin pháp luật

Thiết bị định vị giám sát, thiết bị định vị dẫn đường, thiết bị định vị an ninh
www.tinduc.vn Phân phối, bán và cho thuê máy định vị, máy định vị giám sát, dẫn đường,...
www.maydinhvi.vn Phân phối, bán ống nhòm đêm, ống nhòm chuyên dụng chính hãng
www.tinduc.vn Chuyên phân phối, bán ống nhòm, thiết bị quang học
www.ongnhom.vn Thời trang vest nam cao cấp May 10, Thiên Quang, vest công sở 2014
www.thienquang.com

Đại lý vé máy bay nội địa và quốc tế, giá tốt, dịch vụ tốt
www.vemaybayvna.net
Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội phục vụ bao bì carton, giấy kraft
www.giaybaobi.com
Tín Đức - chuyên phân phối, bán, cho thuê ống nhòm hồng ngoại
www.tinduc.vn
Bán ống nhòm đêm, bán ống nhòm ngày, ống nhòm chuyên dụng
www.ongnhom.vn